Kart med skiløyper.

Raufoss.

hovedkart.jpg

Totenåsen vest.

Gjøvikmarka.

hovedkart.jpg

Totenåsen øst.

hovedkart.jpg

BBBBB

hovedkart.jpg
Oversiktskart.jpg

Beskrivelse av skipostene og forslag til parkeringsplasser hvor du kan starte turen fra.

#1 Hersjørunden på Totenåsen.

Skia er godt synlig ved skiløypa i vestre

løypekryss ved Lavtjernet. Fra Torsætra

til posten er det snaut 5 km. Hele

Hersørunden er 17 km, men flere

andre løypevalg for de som vil gå lenger.

Servering på Torsætra i helger.

Postsponsor: Sulland.

#2 Rausteinshytta på Totenåsen.

Skia finner du på en stolpe utenfor vestre del av hytta. Ca. 9 km en vei, hvis parkering på Torsætra, eller ca. 4 km hvis parkering på Oksbakken. Mange andre løypevalg for de som vil gå lenger.

Rausteinshytta ligger på Totens høyeste "vidde-område" 841 m.o.h. på det høyeste. Servering i helgene. Servering

også på Torsætra.

Postsponsor: Skreia Regnskapskontor.

#3 Laupensætra på Totenåsen.

Skia står i løypekrysset ca. 1,5 km fra Sisselrot, ca. 4 km fra Oksbakken, ca.1 km fra Vesterås, 7 km fra Lensbygda. Parkering på Lensbygda Idrettsplass eller Oksbakken.

Postsponsor: Åge Skinstad.

#4 Løypekrysset hvor løypa fra nordenden av Lønsjøen/Holsætra treffer løypa mellom Bergsjøen og Kvikstadsætra på Kolbuåsen/ Totenåsen vest.

Kjør Dystlinna og ta av og følg Skjølåslinna sørover 3,6 km til parkering ved Hakksvea rett etter bommen. Derfra er det ca. 14 km til skiposten (etter ca 7 km vil du også passere post nr 5 med dette løypevalget). Først ca 8 km sørover så ca 3 km nordøstover til det andre P-plass-alternativet ved Lønsjø-/Bergsjøveien-krysset. Veien videre derfra kan du lese her: Alternativ parkering 4,6 km lenger inn ved krysset Lønsjøen og veien som går østover mot Bergsjøen. Derfra er det ca. 3 km tur til skiposten. Først nordover en drøy km, så øst og deretter ca 1,3 sørøstover i flott terreng til skiposten.

Postsponsor: Totens Sparebank

#5 Molstadbrenna/Moldstadsætra på Kolbu-åsen/Totenåsen vest.

Kjør Dystlinna og ta av og følg Skjølåslinna sørover 3,6 km til parkering ved Hakksvea rett etter bommen. Derfra er det ca 7 km sørover til skia som står på løypas høyeste punkt ca 60 m øst for et fint utkikts- tårn (vanskelig å se tårnet p.g.a. trær). Alternativ parkering 4,6 km lenger inn ved krysset Lønsjøen og veien som går øst- over mot Bergsjøen. Derfra er det ca 3,5 km sørvestover til skiposten.

Postsponsor: Geoplan 3D

#6 Lerudåsen.

6 km fra Vindplassen, 3 km fra Grimås på Raufoss, 6 km fra Vestrumenga på Raufoss, 5 km fra Sillongen. Posten står i lysløypekrysset ved Lerudåsen, som er en gard 300 m i retning Vind. Parkering på Vindplassen, Grimås eller Sillongen.

Postsponsor: Nordbohus.

#7 Eikvelta på Raufossåsen.

7 km fra Raufoss stadion, 3 km fra Skumsjøen/Osbakken (bratt). Posten står i nærheten av løypeskiltene på Eikvelta. Parkering på Raufoss skistadion eller på Skumsjøen.

Postsponsor: Sport 1 Raufoss.

#8 Mæhlumsætra på Raufossåsen.

Posten står litt nedenfor sætra/hytta. 2 km fra Eikvelta, 3 km fra parkeringa på Rørmyra. Parkering på Raufoss Skistadion eller Rørmyra (oppkjøring fra Gotterud sag).

Postsponsor: Nammo.

#9 Madshusbakken, siste bakke før Skihytta.

Skia står inntil løypa i Madshusbakken, som ligger i lysløypa fra Øverby til Skistua ca. 1 km før Skistua. Bakken er oppkalt etter stedet som er opphavet til Madshus skiene. Parkering enten på Øverby eller Skistua.

Postsponsor: Madshus.

#10 Haug på Haugrunden.

Skia står ca. 500 m etter Vardal Kirke på Haugrunden, som går fra Øverby-Skistua-Blidgodt-Haug og ned til Øverby. Parkering flere steder på Haugrunden, hvor Vardal kirke er den nærmeste.

Postsponsor: Mjøsen Eiendom.

#11 Skyberg mellom Gjøvik og Snertingdal.

Skia står like ved Gapahuken. Parkering på Gravåsen, følg skiløypa ca. 8,2 km til gapahuken. Parkerer man på Øvre Vardal Idrettsplass, er det ca. 5 km inn til Skyberg.

Postsponsor: Mustad Næringspark.

#12 Solbakken på «Gubberudrunden».

Øverst i Vibergsroa, som passeres i «Gubberudrunden», som går fra Øverby via Skistua, Blidgodt, Solbakken og ned til Eiktunet. Skia står like ved skiløypa på Solbakken. Ønskes kortere runde, kan man parkere i Hørstadskogen eller på Gravåsen. Det er enkel servering noen søndager på Solbakken.

Postsponsor: Mosetertoppen Skiline.